Leidangsnausta på Veøya omkring år 900 e.Kr.

Korleis kan det ha vore i Møre og Romsdal i vikingtida og i mellomalderen? Korleis såg husa, reiskapen og landskapet ut? Ved å kombinere kulturhistorisk forsking med nye digitale verktøy vil prosjektet Ein bit av historia utforske dei nye moglegheitene som har opna seg for å formidle historie og kulturarv.

Her kan du utforske korleis ein liten del av Veøya utanfor Molde kan ha sett ut omkring år 1000 e.Kr. Du kan oppleve det enten i nettlesaren til dømes med mobil, eller du kan laste det ned og utforske slik ein gjer i dataspel. Denne opplevinga er eit pilotprosjekt som i liten skala viser korleis digital formidling av Møre og Romsdals viking- og mellomalderhistorie kan gjerast.