visualisering av Kuli og Edøy

Kuli og Edøy: Ein bit av historia

Korleis kan det ha vore i Møre og Romsdal i vikingtida og i mellomalderen? Korleis såg husa, reiskapen og landskapet ut? Ved å kombinere kulturhistorisk forsking med nye digitale verktøy vil prosjektet Ein bit av historia utforske dei nye moglegheitene som har opna seg for å formidle historie og kulturarv.

Gå til nettside
visualisering av Selja klosteranlegg

Selja kloster og helgenanlegg

Kloster- og helgenanlegget på øye Selja i Nordfjord var eit av dei viktigaste kyrkjelege anlegga i norsk mellomalder. Her ligg eit av dei eldste norske klostera, og det er det eldste bispesetet på Vestlandet. Selja er også martyrstaden for St. Sunniva og Seljumennene, som etter legenda vart drepne på 900-talet. Den digitale modellen bygger på tverrfagleg forsking, og du får sjå korleis kloster- og helgenanlegget kan ha sett ut då det i si velmaktstid stod fullt utbygd ein gong på 1300-talet.

Gå til nettside
visualisering av Tautra kloster

Digitale Tautra

Hvordan så det egentlig ut den gangen munkene satt i klostergården på Tautra og leste, eller søvndrukne tuslet ned trappen for dagens første bønn? Det er det vi har forsøkt å visualisere i denne modellen. Basert på de få funn og kildemateriale vi har, og ved å sammenligne med andre kloster har vi laget en visualisering av Mariaklosteret på Tautra slik det kan ha sett ut først på 1200-tallet.

Gå til nettside
visualisering av Oslo havn i 1798

Oslo havn 1798

Tidvis, m.fl.

Oslo havn 1798 er en interaktiv opplevelse som gir publikum et sanselig inntrykk av Oslos og Norges historie og kunsthistorie på slutten av 1700-tallet. Visuelt og lydmessig er Oslo havn 1798 en digital verden. Bygningene, havneområdet og alle andre deler av prosjektet bygger på forskning gjort av historikere, kulturhistorikere og arkeologer.

Gå til nettside
visualisering av Bergen i 1320

Bergen Anno 1320

Gjennom prosjektet «Bergen Anno 1320» blir historien levendegjort, og via PC eller mobil kan du oppleve Bergen slik det kan ha sett ut i middelalderen. De vakre bygningene er gjenskapt digitalt, og noen steder kan du ta turen inn og bevege deg fra rom til rom. Prosjektet viser hvordan forskning, gjennom samarbeid og bruk av nyskapende teknologi, kan formidles på en innovativ måte.

Gå til nettside
visualisering av Veøya

Veøya: Ein bit av historia

Korleis kan det ha vore i Møre og Romsdal i vikingtida og i mellomalderen? Korleis såg husa, reiskapen og landskapet ut? Ved å kombinere kulturhistorisk forsking med nye digitale verktøy vil prosjektet Ein bit av historia utforske dei nye moglegheitene som har opna seg for å formidle historie og kulturarv.

Gå til nettside
visualisering av Oslo i middelalderen

Oslo 1324

Oslo 1324 er et pilotprosjekt som undersøker hvordan vi på sikt kan lage en digital opplevelse som formidler hvordan en større del av middelalder-Oslo kan ha vært. Visualiseringen er basert på oppdatert, faglig kunnskap om arkitektur og byggeskikk i Norge i samme periode.

Gå til nettside