Hvem var Edvard Sills?

Edvard Sills var en faktisk historisk person. Edvard var sønn av en norsk dommer i den dansk-norske kolonien St. Croix i Karibia og en slavekvinne. 10 år gammel ankom han alene Oslo etter et dramatisk forlis i Oslofjorden. Her bodde han fra han gjennom det meste av 1790-tallet hos sin tante, Methe Bull og sin onkel Johan R.Bull, sammen med deres barn Georg og Anne Margrethe. Edvard gikk på skole med byborgernes barn. En av dem var bl.a. Christopher Hanseteen som sener ble Norges første professor. Edvard og Christopher var venner, og det er fra Christopher at vi vet mest om Edvard. En ting han har fortalt er at Edvard var veldig god til å svømme. De to var ute å badet ved Fisketorveten gang da Christopher , som aldri lærte å svømme, mistet fotfeste og holdt på å drukne. Etter konfirmasjonen begynte Edvard i snekkerlære, og I 1801 hadde han fått jobb som snekkermester på Bærums verk. Året etter dro han til København for å videreutdanne seg. Der hadde han også kontakt med skolekameraten Christoffer Hansteen.
Episode 1

I første episode møter vi vår helt Edvard ute på et ærend for familien. Han skal på fisketorget og kjøpe en fisk til middagen, men får snart andre ting å tenke på. På torget forsøker noen å stjele pengene hans, og han befinner seg snart i en situasjon der han enten må prøve å få dem tilbake, stjele fisken han er sendt for å kjøpe eller hjelpe et annet potensielt offer for tyvene.

Uansett vil Edvard møte en mystisk fremmed som kommer til å bli en tilbakevendende figur i de kommende episodene. Hvilket forhold Edvard og den fremmede vil ha, kommer an på spillerens valg.

Faghistorisk fokus i denne episoden er tyveri og kriminalitet i byen på slutten av 1700-tallet. I tillegg gis det innblikk i mer hverdagslige forhold i byen som trafikkforhold og hva slags fisk som fantes i fjorden, og som ble solgt på markedet.

Episode 2

I episode to er det Edvards venn Christopher som bringer ham inn i handlingen. Hans far er toller, og han har mumlet om at han forsøker å stoppe en liten gruppe smuglere i byen. Edvards venn blir bekymret når han ser to fremmede true faren til å avslutte undersøkelsene sine, og sammen bestemmer de to guttene seg for å hjelpe til.

Episoden vil i hovedsak utspille seg i tollboden og kaiområdet omkring sjøbodene, der Edvard må skaffe seg tilgang til riktig lager og finne bevis for Hansteen Srs mistanker. Episoden vil også stille spilleren overfor et dilemma når det viser seg at smuglerne er ganske vanlige fattigfolk som er avhengige av denne inntekten for å fø familiene sine.

Faghistorisk fokus her er på utbredelsen av smugling, men også statens stadig mer vellykkede arbeid med å få kontroll og styring med samfunnet gjennom institusjoner som Tollvesenets.

Episode 3

Denne episoden tar utgangspunkt i en historisk hendelse: Uro i Christiania i 1795 da Bernt Ankers skip ble tatt i arrest av en mengde arbeidere, på mistanke om ulovlig utføring av korn fra landet.

Verken Christopher eller Edvards familie kan tro at Anker ville gjøre noe slikt. Edvard lærer imidlertid snart at verden ser noe annerledes ut for arbeiderne, da han møter igjen en av tyvene fra første episode i en annen kontekst: som bror/sønn til en av de arresterte arbeiderne.

Edvard og kameraten bestemmer seg for å ta affære, og Edvard, som er mer svømmedyktig enn de fleste, påtar seg å svømme ut til skipet og undersøke lasten. Kan han komme fram til sannheten før det er for sent?

Faghistorisk skal brødopprøret/juniopprøret i 1795 her brukes som inngang til å fortelle om økonomisk og sosial ulikhet i Oslo på slutten av 1700-tallet.

Episode 4

Ikke alle er like fornøyde med utfallet av kornopprøret, og noen mener at dersom loven ikke vil straffe rikfolket, må noen andre gjøre det. Noen av de sintere og mer revolusjonære arbeiderne har planer om å sette fyr på varer som tilhører f.eks Bernt Anker, enten tømmer og trelast eller andre handelsvarer lagret i en av sjøbodene. Uansett hvem Edvard føler mest tilknytning til etter de foregående episodene, er brann en potensiell kjempetrussel mot hele byen, og han må få stoppet dem.

Episoden dreier seg om å sabotere brannstiftelsen, enten ved å nå fram til alarmbjella og ringe med den, finne vaktene og gi beskjed før brannstifterne slår dem ut eller selv forsøke å direkte stoppe ildspåsettelsen.

Denne episoden kan ende med suksess, katastrofe eller død.

Faghistorisk fokus er her faren for, og konsekvensene av, bybrann. I en tid der forsikringer var mangelfulle og brann kunne spre seg raskt, var nettopp bybranner noe man var redd for. Her vil man også lære mer om brannvesenet i tidligere tider.

Om Tidvis

Prosjektet "Edvard Sills eventyr" er utført av Tidvis. Tidvis er et ideelt AS som utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre forskning på, med et spesielt fokus på historie. Vi mener historie er viktig, fordi det danner utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden.

Vår målsetning er å benytte både velkjente og nye virkemidler og teknologier. Eksempler på slik er databaser, spill, 3D-modeller, augmented og virtual reality, animasjoner, interaktive sanseopplevelser og god, fleksibel design på alle flater.

Vi ønsker å nå bredt ut til flest mulig med elegante løsninger. Slik gjør vi det lettere for mennesker i dag å få erfaring med fortiden, og legger til rette for at flere får et bredere kunnskapsgrunnlag for å reflektere om nåtiden og fremtiden.

Kontakt oss gjerne på post@tidvis.no og gå til tidvis.no for å finne ut mer om oss.