Ein bit av historia

Borgund– ein bit av historia

Den katolske Margaretakyrkja – eller Mariakyrkja. vart reist på 1100 -talet på Borgund, utanfør det som i dag er Ålesund. Det var ei romansk langkyrkje med boga vindauge og dører. Ruinen fortel oss at murveggene var 1,5 meter tjukke, delvis i marmor med kalkmørtel. Veggene var truleg kvitkalka, og taket av tre var dekka av spon. Modellen er laga ut frå det vi har av funn og tidlegare forsking.

Bilder fra innsiden