Ein bit av historia

Kuli og Edøy– ein bit av historia

Korleis kan det ha vore på Kuli og Edøy på Nord-Møre i yngre jernalder (frå ca. år 500 til ca. år 1050 etter vår tidsrekning)? Korleis såg husa, reiskapen og landskapet ut? Ved å kombinere kulturhistorisk forsking med nye digitale verktøy har prosjektet Ein bit av historia utforska dei nye moglegheitene som har opna seg for å formidle historie og kulturarv.

Her kan du sjå korleis bustader, gravhaugar og landskap kan ha sett ut på 800- talet, og sjå meir av korleis folk livnærte seg og reiste. Du kan oppleve det anten i nettlesar til dømes med mobil, eller du kan laste det ned og utforske slik ein gjer i dataspel.

Kulturminnene du møter i opplevelsen er:

Edøy-skipet

Edøystjerna

Gravhauger

Kulisteinen

Langhus

Spor av livberging