Ein bit av historia

Undervisningsopplegg 4.-7. trinn

Sjå Kompetansemål etter 7. trinn.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske korleis menneskja i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster.

Oppgåve

a) Utforsk dei to nausta på Veøya utanfor Molde. Dei er attskapt slik dei og landskapet truleg så ut omkring år 900 til 1000. Bruk også informasjonen som er på nettsida for å lære meir om Veøya.

b) Kva slags aktiviteter trur du kan ha skjedd i og ikring dei to nausta på Veøya?.