Ein bit av historia

Fotogrammetrerte skip og båtar

Desse skipa, henhaldsvis Kvalsundskipet, store Fjørtoftbåten og Viddalbåten, er fotogrammetrerte 3D-modellar av fysiske attskapingar. Skip som desse har vore i bruk langs kysten av Møre og Romsdal i vikingtid og mellomalder. Du kan sjå dei fysisk ved Sunnmøre museum.