Ein bit av historia

Undervisningsopplegg 4.-7. trinn

Sjå Kompetansemål etter 7. trinn.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske korleis menneskja i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster.

Oppgåve

a) Utforsk bustadene og naturen på Kuli og Edøy. Kan du finne spor etter korleis folka som budde der livnæra seg? Finn du spor etter jordbruk, fiske eller jakt? Beskriv korleis husa deira var.

b) Samanlikn korleis folk på Kulig og Edøy budde og livnæra seg i yngre jarnalder med korleis folk som budde på Veøya, litt lengre sørover og omlag 200 år år seinare budde og livnæra seg.