Fortellervegg

Fortellervegg for sykehjem og dagsenter utforsker en ny måte å formidle kulturopplevelser til beboere på sykehjem og brukere av dagsenter for eldre. 

Fortellervegg består av en sentral storskjerm som viser film og bilder, og en sideskjerm som brukes til å velge filmer. Skjermen viser korte filmer og videoer fra 50, 60 og 70-tallet.

Den er selvdrevet og brukes både av beboere med og uten bistand. Der den har stått er også pårørende og familie aktive brukere.

Prosjektet utvikles av Tidvis utvikling AS, et ideelt AS som utforsker nye måter å formidle historie og kulturarv til et bredt publikum. Samarbeidspartnere er Oslo byarkiv, Kulturetaten som bidrar med innhold, og Nasjonalforeningen for folkehelse- Oslo, Oslo demensforening og det demensfaglige miljøet i Helseetaten v/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune som deltar i brukertesting.

Mål:
Midtvegg: 3 meter bred x 2 meter høy
Sidevegger: enten 1 eller 2 meter dyp x 2 meter høy

Vil du vite mer?

kontakt oss post@tidvis.no