Varelister

I databasen finnes varelister for de norske byene gjennom 1700-tallet. Materialet er søkbart med utgangspunkt i varetype, havner og land det ble handlet med. Read More

Skipsanløpslister

Databasen dekker alle skipsanløp til de norske tollstedene for årene 1786 og 1794, samt noen ytterligere år og steder, skipsfarten ut og inn av tollsteder, kapteinene og skipene. Read More

Utstilling

Utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» gir publikum mulighet til å oppleve perioden gjennom sansene: Hva de så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente. Read More

Kobbereksport

Kobbereksporten fra Trondheim ble ført i adskilte tollbøker fra 1751 til 1793. Tollbøkene inneholder oppsummeringslister som gir informasjon om eksporten av kobberet. Read More

Priser

Historiske priser gir mulighet for unike innblikk i kjøpekraft, levekår, verdisetting i Norge, men også kontakt med andre marked. I denne databasen gjør vi disse prisene tilgjengelig. Read More

Formidling

Prosjektets fokus har vært på å gjøre tollistene tilgjengelig for interesserte. Resultater er formidlet dels i media, og dels i vitenskaplige publikasjoner. Read More

Branntakster

Branntakstprosjektet tilgjengeliggjør branntakster tatt opp fra siste halvdel av 1700-tallet og tidlig 1800-tallet, samt detaljerte beskrivelser av interiører og eksteriører. Read More

Lønnsdatabase

Hva tjente folk på 1700-tallet? I denne databasen har vi samlet lønninger for bergverksarbeidere og daglønner fra magistratsarkiv. Read More