Eksempel på skrift fra lensregnskapene

Lensregnskapene

Lensregnskapene er fra tiden før 1660, fordi Norge i denne perioden var inndelt i len. Disse regnskapene gir opplysninger om mange ting, blant annet skattebetaling, eiendommer, inntekter og utgifter i forbindelse med straff, og regnskap i forbindelse med toll og skipsanløp. Read More