Branntakster

Om Branntakstprosjektet

Branntakstprosjektet tilgjengeliggjør branntakster tatt opp fra siste halvdel av 1700-tallet og tidlig 1800-tallet. Branntakstene inneholder detaljerte beskrivelser av interiør og eksteriør for nær alle bygninger i norske kjøpsteder. Takstene gir også opplysninger om byggemåte og materialvalg og tilbyr et unikt innblikk i norsk interiør- og byggeskikk på 1700-tallet. Satt sammen med andre kildetyper kan materialet gi nye og spennende innblikk i tidligere tiders byliv. Materialet er lite tilgjengelig og derfor lite brukt i formidlingssammenheng tidligere.

Branntakstene transkriberes inn i en spesielt utviklet, søkbar database som er sortert etter grunnummer. Beskrivelsene av bygningene legges inn kildenært, men steds/ gatenavn også skal være tilgjengelig i moderne form der mulig. Det lenkes til originalkilden som Riksarkivet har scannet og tilgjengeliggjort på Digitalarkivet. Databasen med de transkriberte branntakstene gjøres tilgjengelig på nett på CC-by-SA lisens. Databasen er utviklet av Historisk infrastruktur.

Branntakstprosjektet legger til rette for lokale prosjekt for å tilgjengeliggjøre branntakster fra byer og regioner. Databaseløsningen og metodene for å transkribere og tilgjengeliggjøre materialet er overførbart til andre byer og landdistriktene. Det arbeides også med å legge grunnumerne fra branntakstene inn i lokalhistoriewiki slik at et bredere publikum kan bidra med å øke kunnskapsbasen om byggene.

Databasen

Databasen

Sortert

Eiendommene

Eiendommer med bygg

Annet

Les mer