Formidling

Prosjektets fokus har vært på å gjøre tollistene tilgjengelig for interesserte. Det har derfor hittil ikke vært rom for å gjøre noen overordnet analyse av materialet. Noen resultater har likevel kommet frem, og er formidlet dels i media, og dels i vitenskaplige publikasjoner.

Vi ber om at de som benytter databasen i forbindelser med publikasjoner el.l., sender oss en epost, slik at dette kan bli med i oversikten.

Følg oss gjerne på Facebook.

Databasene brukt i andre prosjekt

Toll- og skipsanløpslistene har vært sentrale i utviklingen av det interaktive digitale prosjektet Oslo havn 1798

Oslo havn 1798

Pilotprosjekt langs Havnepromenaden i Oslo høsten 2017. Databasene bidrar med sentral historisk informasjon.

Luktpunkt Oslo

Undervisningsspill som bygger på prismateriale hentet fra databasene.

Privilegert

Oppgaver

Master og Bacheloroppgaver
Masteroppgaver

Bacheloroppgaver

I media

Foredrag

 • «Tollisteprosjektet – digitalisering av kildemateriale» på Mangfoldig museumsforskning, arr. Norges museumsforbund (23.11.2017)
 • En verden av varer- Smaken av Stavanger på 1700-tallet. Stavanger museum, Forskningsdagene (22.9.2016)
 • Smaken av Christiania 1700-tallet. Litteraturhuset, Oslo. Forskningsdagene 2016, (21.9.2016)
 • Historiske tollister og sprell levende historie- Historieformidling på nett, IAKH, UiO, (31.5.2016)
 • Hvorfor angår 1700-tallet oss? NDLA Lanseringseminar (19-20.4 2016)
 • Hva forteller tollistene om Arendal på 1700-tallet? Foredrag på Kuben, Arendal (25.2.2016)
 • Hva forteller tollistene om Trondheim på 1700-tallet? Torsdagsforedrag på Trondheim sjøfartsmuseum, (26.11.2015)
 • Hva kan tollistene brukes til? Forskning 1-2-3 på Riksarkivet (23.11.2015)
 • Transnasjonal handel – dobbelsesjon på Norske historikerdagene 2015 (juni 2015)
 • A Norwegian consumer revolution in the 18th century, as seen in new foods – Entangled Colonialism: Scandinavian Trade in the Atlantic and Asia (november 2014)
 • Kyst- og fiskerimuseenes nettverksmøte (november 2014)

Fagfellevurderte publikasjoner

Andre publikasjoner

Hjernekraftprisen 2014
Prosjektet Historiske toll- og skipsanløp har vunnet Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014. Juryen mente: at bidraget er av høy kvalitet. Det er også et godt eksempel på viktigheten av grunnforskning. Prosjektgruppen viser på en fin måte hvordan historieforskningen bidrar til å øke forståelsen av prosessene som skaper og driver økonomisk utvikling.