Kobbereksport

Kobbereksporten fra Trondheim ble ført i adskilte tollbøker fra 1751 til 1793. Tollbøkene inneholder oppsumeringslister som gir informasjon om eksporten av kobberet. Kobbereksportprosjektet har gjort tilgjengelig data over kobbereksporten fra Trondheim fra 1751 til 1793. Du kan lese mer om dette på prosjektets sider på lokalhistoriewiki.no.

Sumarisk ekstrakt over kobbereksporten fra Trondheim i 1759 (Riksarkivet)

Dataene over kobbereksporten er tilgjengelig i to databaser:

Tilførsel, utskipning og lagre av kobber fra ulike verk for hver av kobberverkseierne:

Kobberlikvidasjonslistene

Ekstrakter for sortering:

Eiere

Utskipningslistene viser hvilke kapteiner, til hvor og mengden fra ulike verk kobberet er ført for hver av eksportørene. Disse var ikke nødvendigvis bare var eiere i kobberverkene.

Utskipningslistene

Ekstrakter for sortering:

Destinasjoner

Eksportører

Skippere

Datamaterialet er gjort tilgjengelig i samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag, Byantikvaren i Trondheim, Verdensarvkoordinatoren ved Røros kommune, prosjektet Kobber i tidligmoderne tid ved UiO og den er gjort i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.

For informasjon om kobbereksporten før 1751, se Trondheim tollsteds tollbøker. For tiden etter 1793 ble kobbereksporten igjen ført sammen med den øvrige eksporten. Det har ikke vært mulig å gjøre disse listene tilgjengelig. For tilgang til informasjon om kobbereksporten på 1800-tallet, se SSBs handelsstatistikk. For 1835 er denne tilgjengelig transkribert form her.

Priser for varer ved provianthuset på Røros er gjort tilgjengelig i en egen prishistorisk database.

Vite mer?

Kobberproduksjon i Norge på 1700-tallet

Utfordringene ved å bruke listene

Skole og undervisning

Lenker og litteratur