Lønnsdatabase

Lønninger

Hva tjente folk på 1700-tallet? Her er samlet lønn for bergverks- og dagarbeidere i norske kobber-, jern- og sølvverk i 1700-tallet.

I databasen gjøres disse lønningene tilgjengelig i form av lønnslister for Røros kobberverk (1690-1733, og 1765-1813), Kongsberg sølvverk (1690-1799), og Fritzøe jernverk (1697-1729). Vi har transkribert og standardisert dagslønn for ulike yrkesgrupper, som representerer vanlige arbeidere, for flere tiår av 1700-tallet. Vi har registrert høyeste og laveste lønn pr. yrkesgruppe.

Som et tillegg til verkslønningene har vi transkribert og digitalisert løsarbeiderlønninger for Christiania i perioden. Disse er basert på regnskapsbilag etter Christiania magistrat. Det historiske lønnsmaterialet gir mulighet for unike innblikk i kjøpekraft, levekår, verdisetting i Norge.

Materialet er publisert på CC-by-SA lisens.

Lønnsdatabasen

Vil du vite mer?