Priser

Prishistorisk database – norske priser på 1700-tallet

Historiske priser gir mulighet for unike innblikk i kjøpekraft, levekår, verdisetting i Norge, men også kontakt med andre marked. For norske tollsteder, samt noen få handelssteder, er det bevart prisserier for flere tiår av 1700-tallet. I denne databasen gjøres disse prisene tilgjengelig. Les mer om den prishistoriske databasen på prosjektets sider på lokalhistoriewiki.no

Provianttakst for Røros kobberverk, 1761 (Riksarkivet)

Databaser

Priser

Handelsvarer

Steder

Mer om prisene utfordringene med å bruke dem

Materialet ligger ute på CC-by-SA lisens. Vi ber likevel om at du sier i fra dersom du skal bruke det i forbindelse med forskning slik at det ikke gjøres dobbeltarbeid med materialet. Vi setter stor pris på å få høre om erfaringer med bruk av prisene, og mangfoldet av prosjekt de kan brukes i; om det er skole, lokalhistorie, forskning eller annet.

Den prishistoriske databasen har så langt vært mulig å utvikle med støtte fra Prosjekt- og utviklingsmidler til Arkiv, Riksarkivaren og Norges bank, og den er gjort i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.