Utstilling

Det sanselige 1700-tallet

Utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» er det nærmeste vi kan komme en tidsmaskin. Den gir publikum mulighet til å oppleve og reflektere over hvordan folk som levde gjennom 1700-tallet opplevde sine omgivelser – gjennom sansene: Hva de så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente. For å sette sanseopplevelsene i ett større perspektiv er de satt i sammenheng med tidlig globalisering, sjøveis handel og de norske regionenes særtrekk.

Utstillingen er til fri benyttelse for museer, skoler, bibliotek og allmenheten. Vi har laget utstillingsplakater som tar for seg de store linjene, men lar det være opp til den som setter opp utstillingen til å fylle den med gjenstander fra egne samlinger, kopier av ting fra 1700-tallet eller bruke gjenstander som gir de samme, eller i hvert fall så nært vi i dag kommer, sanseopplevelser som på 1700-tallet. Vi oppfordrer alle som setter opp utstillingen, til å legge til rette for at publikum kan få mange fysiske sanseopplevelser! La folk snuse, smake, se, føle og lukte!

Utstillingen er muliggjort ved støtte fra Sparebankstiftelsen, Eckbos legater og Proforsk, Forskningsrådet.

Utstillingen

Plakatene og de andre delene av utstillingen kan fritt benyttes. Vi vil gjerne høre mer om deres erfaringer med utstillingen, og ber derfor om at dere forteller oss om dere stiller den ut, og også at dere tar bilder om hvordan dere har løst den. Med deres lokale forankring og kompetanse tror vi nemlig at det vil bli et spennende mangfold av veldig ulike utstillinger.

Plakatene er 84×84 cm, og bør trykkes på A0-format, som så beskjæres. De er gjort kvadratiske for å fleksibelt kunne settes opp i ulike lokaler (se bildet). For mer om trykk og print, se nest siste side i «forslagsliste for utstillere».

(Last ned filene ved å klikke på knappene under)

English summary

For an English summary, download the following attachment:

English summary

Utstillingsplakater

Del 1 – Innledende plakater (3 stk)

 

Del 2 – Sansene (2 plakater per sans)

 

Del 3 – Regionene (2 plakater per region)

Forslagsliste til utstillere:

Forslag til gjenstander, kopier og annet som kan stilles ut sammen med plakatene.

Last ned

Kart og brikker

En av aktivitetene som foreslås, trenger kart og spillebrikker.

Logoer/banner

Til bruk på lokale utstillingskort o.l.

Last ned logo/banner-pakke

Katalog

Katalogen har utdypende informasjon. De som ønsker den i trykt versjon, kan kontakte firmaet Bokstav og Bilde for anbud på trykk.

Undervisningsopplegg

Undervisningsoppleggene anbefales gjennomført i forkant av skoleklassers besøk i utstillingen, men de kan også gjennomføres alene, uten utstillingen.

Filmer

Medieklassen ved Lillestrøm videregående laget våren 2016 bildespill som formidler noen av temaene knyttet til utstillingen. Disse er mulig å laste ned og bruke i utstillingene.

 

Vite mer?

Gå til lokalhistoriewiki

Attachments