Varelister

Transkriberte historisk norske tollister

I databasen gjøres tollmateriale tilgjengelig i form av varelister for de norske byene gjennom 1700-tallet. Årene 1686, 1731, 1733 1756, 1762, 1774 1786 og 1794 er tilgjengeliggjort for alle de norske tollstedene i disse årene. I tillegg har regionale midler gjort det mulig å tilgjengeliggjøre samtlige lister for Vardø og Hammerfest frem til 1810 (under arbeid), samt lister for noen flere år for Christiania (Oslo), Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tønsberg og Risør. Handelsstatistikk for Norge i 1835 er også lagt ut i transkribert form.

Materialet er søkbart med utgangspunkt i varetype, og også for havnene og landene som det ble handlet med.

Sumarisk vareliste, Christiania, 1686 (Riksarkivet)

Dataene er samlet i forbindelse med prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. Du kan lese mer om prosjektet på  lokalhistoriewiki.no

Databasen

Transkriberte varelister

Alle varer

Tollstedenes varer

Destinasjoner / utfartssteder / kolonnetitler i listene

Vite mer?

Utfordringer knyttet til å bruke materialet

Dekning

Attachments

  • png
    Sumarisk vareliste, Christiania, 1686 (Riksarkivet)
    File size: 1 MB Downloads: 225