Digital kulturarv
– erfaringsutveksling og best-practice

Tid: 29.9.2020, kl. 09.30-17.00

Sted: Garmanngården, Rådhusgata 7, 0151 Oslo

Rådhusgata 7

Mål

Kulturarvsektoren begynner å ta skritt i digital retning. 3D-grafikk, spillteknologi og 360°-kamera er bare noen av verktøyene som er på vei inn i verktøykassen til historikeren, arkeologene, kunsthistorikerne og andre kulturarvsfolk. Dette er hjelpemidler med stort potensiale både i formidling og forskning. Men som flere har oppdaget når de jobber med digital formidling, det kan dukke opp ukjente faktorer eller hindringer når man arbeider med det. Er digitale formidlingsverktøy likevel verdt å satse på for å nå enkelte målgrupper? Vil det digitale utkonkurrere eller supplere mer tradisjonell formidling? Kan vi dra nytte av grunnarbeidet som allerede er gjort i populærkulturen i form av spill og underholdningsapper?

Dette seminaret fokuserer på mulighetene og utfordringene som ligger i digital kulturarv. Hensikten er erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring mellom kulturarvsaktører som har gjennomført digitale kulturarvsprosjekt, eller vurderer å sette i gang slike. Tekniske sider vil ikke bli tatt opp her.

Praktisk

Smittevernhensyn i forbindelse med Covid-19 setter rammer for hvor mange vi kan være og hvordan vi kan være sammen. Antall deltakere er begrenset til 40 personer. Vi skal filme det som er mulig, skrive referat, og dele alt i ettertid, også til aktører som ikke har anledning til å delta fysisk.

Seminaret organiseres som et arbeidsseminar der alle forventes å delta aktivt med sine erfaringer. Deltakerne deles inn i grupper som sirkulerer mellom rom i på de ulike delene av seminaret. I første del deles alle inn i grupper som får presentasjoner fra iverksatte prosjekt. I andre del diskuteres sentrale utfordringer knyttet til å utvikle digitale kulturarvsprosjekt. I tredje del lærer vi å pitche ideer. Det blir nye grupper i hver del slik at vi blir kjent med mange.

Program


09.30: Oppmøte og registrering

10.00: Åpning av Riksantikvar Hanna Geiran

 • I nettleser: Bergen anno 1320 – Middelalderklyngen i Bergen
 • 360 og fotogrammetri: Amundsens hjem – Museene i Akershus
 • VR-rom: Oslo havn 1798 remastered - Tidvis
 • I nettleser og som dataspill: Veøya – Møre og Romsdal fylkeskommune og Tidvis
 • AR-app: KUGO - AR app for Domkirkeodden, Anno museum
 • 13.00-13.30: Lunsj

 • Hvor skaffer man finansiering?
 • Markedsføring/Hvordan nå ut?
 • Metodene vi utvikler
 • Foreslås av deltagerne
 • 15.30-15.45: Pause

  15.45-16.45: Workshop: Metodene vi utvikler for å oversette fra kulturarv til digitale gjenskapninger. Fasilitert av Alibier

  16.45-17.00: Avslutning

  Vi reserverer bord på restaurant for middag. Dette dekkes ikke av seminaret, men vi håper mange blir med.

  Seminaret arrangeres av Tidvis utvikling, et ideelt AS, med støtte fra Riksantikvaren og Norges forskningsråd.

  Spørsmål kan sendes til post@tidvis.no

  For å sikre at så mange ulike aktører som mulig kan være med oppfordrer vi til at man ikke melder på fler enn to til tre fra hver institusjon. Påmeldingsfrist: 15. september eller til det ikke er flere plasser igjen.