St. Hallvard fra Huseby

Kort om spillet

En kort visual novel om kvinnen vi kjenner fra historiene om St. Hallvard. Her kan du se hvordan historien ville utspilt seg annerledes om du tok andre valg i hennes sko.

Hver dag tar vi små og store valg. Både den forfulgte kvinnen, mennene som forfulgte henne og Hallvard tok valg som styrte hendelsene og historien i 1043.