St. Hallvard fra Huseby

Utstillingen

På Huseby i Lier

ST. HALLVARD-UTSTILLINGEN

En blanding av tradisjonell museumsutstilling og et interraktivt spill

På veggen er det knapper man kan bruke til å gjøre valg i spillet som vil føre til forskjellige utfall.

Illustrerte plakater forteller historien om St. Hallvard. 

Utstillingen finner sted inni en gravhaug på Huseby. Rommet er tilgjelgelig hver dag fra 09-21. Du får adgang til rommet via en QR-kode som vil gi deg en kode som åpner døren.

3D-modeller