Priser


Prishistorisk database – norske priser på 1700-tallet

Historiske priser gir mulighet for unike innblikk i kjøpekraft, levekår, verdisetting i Norge, men også kontakt med andre marked. For norske tollsteder, samt noen få handelssteder, er det bevart prisserier for flere tiår av 1700-tallet. I denne databasen gjøres disse prisene tilgjengelig. Les mer om den prishistoriske databasen på prosjektets sider på lokalhistoriewiki.noProvianttakst for Røros kobberverk, 1761 (Riksarkivet)

Databaser

Priser

Handelsvarer

Mer om prisene utfordringene med å bruke dem

Materialet ligger ute på CC-by-SA lisens. Vi ber likevel om at du sier i fra dersom du skal bruke det i forbindelse med forskning slik at det ikke gjøres dobbeltarbeid med materialet. Vi setter stor pris på å få høre om erfaringer med bruk av prisene, og mangfoldet av prosjekt de kan brukes i; om det er skole, lokalhistorie, forskning eller annet.

Den prishistoriske databasen har så langt vært mulig å utvikle med støtte fra Prosjekt- og utviklingsmidler til Arkiv, Riksarkivaren og Norges bank, og den er gjort i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.