Lærerveiledning

Edvards Sills eventyr er laget for barn mellom 9 og 12 år. Heftet kan inngå som en del av undervisningen for barn på 5-7. trinn, eller det kan fungere som en fritidsaktivitet for hele familien. Formålet med heftet er at barna, og gjerne også deres foreldre, skal lære om Christiania (Oslo) på slutten av 1700-tallet, men også hvordan byen var knyttet til andre deler av verden gjennom menneskene som bodde her. Med dette heftet kan barna lære historie både gjennom tekst og gjennom minigames for mobil/iPad. Heftet legger også til rette for en historisk byvandring med 360-bilder som viser hvordan Oslo så ut før.

I denne lærerveiledningen kan læreren finne oppgaver knyttet til heftet, sammen med lærings – og kompetansemål. Noen av oppgavene er knyttet direkte til heftet, og noen er refleksjonsoppgaver som krever litt mer tenking og begrunnelse. Det vil egne seg best å gjøre alle disse oppgavene etter at man har lest heftet, og eventuelt etter at man har prøvd spillene og den historiske byvandringen.

Er man i Oslo anbefaler vi at klassen tar turen til Kvadraturen og utforsker stedene i minispillene og gatene som Edvard løp og lekte i. Det gir læringen en ekstra dimensjon å se og oppleve de samme stedene som Edvard.

Er man ikke i Oslo kan heftet og minispillene likevel nyttes i undervisningen. Det er bare stedsdimensjonen man mister.

Læringsmål for elevene:

Kompetansemål i samfunnsfag for 5-7. trinn:

Oppgaver basert på deltemaer:

Innledning: (del 1)

Fiskemarkedet: (del 1)

Smugling: (del 1)

Språk: (del 1)

Hvor kom Edvard fra? (del 2)

Hvordan var St. Croix da Edvard vokste opp der? (del 2)

Hvorfor kom Edvard til Christiania? (del 2)

Hvordan var Christiania (Oslo) da Edvard bodde her? (del 2)

Hvordan var oppveksten til Edvard i Christiania? (del 2)

Skilte Edvard seg ut? (del 2)

Refleksjonsoppgaver: